Nowe Wymogi dla Tachografów: Co Musisz Wiedzieć o Pakiecie Mobilności


W związku z wejściem w życie nowych przepisów z pakietu mobilności, przewoźnicy realizujący przewozy międzynarodowe muszą zmierzyć się z obowiązkową wymianą tachografów. Te zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w transporcie drogowym w Unii Europejskiej. Oto co powinieneś wiedzieć o nowych regulacjach:

Etapy Wymiany Tachografów:

  1. Pierwszy etap (do 31.12.2024 r.): Wymiana tachografów analogowych i cyfrowych pierwszej generacji, produkowanych przed 06.09.2019 r., na nowsze modele, jest obowiązkowa dla pojazdów używanych w transporcie międzynarodowym w UE.
  2. Drugi etap (do 19.08.2025 r.): Wymiana inteligentnych tachografów pierwszej generacji na modele drugiej generacji.
  3. Trzeci etap (do 01.06.2026 r.): Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy po tej dacie muszą być wyposażone w inteligentne tachografy drugiej generacji.

Obowiązki i Konsekwencje:

Wymiana tachografów dotyczy pojazdów w transporcie międzynarodowym na terenie UE. Nie dotyczy to przewozów krajowych lub międzynarodowych poza granicami UE. Niespełnienie wymogów grozi zakazem uczestnictwa w transporcie międzynarodowym oraz wysokimi karami finansowymi, które mogą być bardzo kosztowne dla przewoźników.

Dlaczego Nie Warto Zwlekać:

Odkładanie wymiany tachografu może prowadzić do niepotrzebnych kosztów i przestojów. Warto działać szybko, aby uniknąć wzrostu cen i ograniczonej dostępności terminów montażu w warsztatach. Połączenie wymiany tachografu z okresową kalibracją może dodatkowo przynieść oszczędności.

Zaleca się, aby przewoźnicy jak najszybciej rozpoczęli proces wymiany tachografów. Odpowiednie zaplanowanie tej operacji może znacznie ułatwić przejście na nowe systemy oraz zapobiec przyszłym problemom prawno-finansowym.

Podsumowanie:

W obliczu nowych regulacji, każdy przewoźnik powinien niezwłocznie zająć się sprawą wymiany tachografów w swojej flocie. Profesjonalne serwisy tachografów mogą pomóc w wyborze odpowiednich urządzeń i zaplanowaniu ich montażu, gwarantując, że wszystkie pojazdy będą spełniać aktualne wymogi prawne.

Zaplanowanie wymiany tachografów jest kluczowe dla zachowania ciągłości i efektywności operacyjnej w branży transportowej. Zapraszam do konsultacji z doświadczonymi specjalistami, którzy mogą dostarczyć wsparcie i niezbędne informacje dotyczące tego procesu.